Reitdiep Huisartsen en Apotheek

Compliment of klacht


Heeft u opmerkingen of vragen welke niet op deze site beantwoord worden, neemt u dan gerust contact met ons op.


Klachten

Het kan zijn dat ondanks al onze inspanningen u niet tevreden bent over de behandeling of praktijkvoering. Wij stellen het dan zeer op prijs als u dit met ons bespreekt. We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen.

Heeft u een klacht over uw huisarts, apotheker of huisartsenorganisatie en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Meer informatie via www.skge.nl

Privacy en klachten

Het privacy- en klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar

Hulpmiddelen levering

Voor de levering van hulpmiddelen zijn we lid van de geschillencommissie SEMH. Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht

HuisartsenReitdiep.nl, Huisarts Bellingwolde © 2010-2015   Alle rechten voorbehouden.
webdesign: Mavanov Webdesign (Groningen)   |   fotografie: Walraven Photography (Oldehove)
huisartsen van: Oldehove, Ezinge, Garnwerd, Feerwerd, Dorkwerd, Den Ham, Saaksum, Niehove en Kommerzijl.