Reitdiep Huisartsen en Apotheek

Spreekuur voor suikerziekte, bloeddruk en astma/COPD

Er is een speciaal spreekuur voor patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte), die onder controle staan van de huisarts. Dit spreekuur wordt gedaan door de assistentes

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar geeft wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekte. Bij de aanpak van hoge bloeddruk gaat het erom dit risico te beperken. Bij een te hoge bloeddruk bespreken wij uw leefstijl en gaan na of er nog andere risicofactoren zijn die de kans op hart- en vaatziekte vergroten  zoals bijvoorbeeld roken, eerdere hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes mellitus) en een te hoog cholesterol. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe groot uw risico is op complicaties en bespreken wat u kunt doen om uw risico te verlagen. Soms is verandering van leefstijl voldoende om het risico te verlagen,. vaak daalt daardoor ook uw bloeddruk..  In andere gevallen zijn medicijnen nodig om het  risico op hart- en vaatziekte te verlagen.

 Om te onderzoeken of er sprake is van astma, COPD of emfyseem kan een longfunctieonderzoek verricht worden. Dit wordt in de praktijk door de assistente uitgevoerd.

HuisartsenReitdiep.nl, Huisarts Bellingwolde © 2010-2015   Alle rechten voorbehouden.
webdesign: Mavanov Webdesign (Groningen)   |   fotografie: Walraven Photography (Oldehove)
huisartsen van: Oldehove, Ezinge, Garnwerd, Feerwerd, Dorkwerd, Den Ham, Saaksum, Niehove en Kommerzijl.