Reitdiep Huisartsen en Apotheek

Corona Epidemie

25-03-2020

Medicatie.
Uit onderzoek is gebleken dat het coronavirus minstens 24 uur lang blijft leven op karton of papier. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om geen herhaal-etiketten meer aan te nemen.
Vanwege de drukte bij de groothandel duurt het 3 werkdagen voordat uw herhaal medicatie klaar ligt. Neem bij vragen contact op met de praktijk.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Andere werkwijze in uw praktijk in verband met Corona-crisis

Nederland heeft te maken met de Corona crisis. Het heeft vergaande gevolgen voor hoe we de komende periode de zorg voor u, in onze huisartsenpraktijk zullen bieden. Dat vraagt veel van ons, als praktijkteam, maar het vraagt bovenal ook veel van u, als patiënt.  We vragen om uw begrip, medewerking, improvisatievermogen  en geduld. We zullen het samen met u moeten zien te klaren.
 Er zijn allerlei landelijke richtlijnen voor ons als zorgverleners. Met de kennis en informatie van nu hebben heeft de praktijk het volgende besloten.
Met ingang van maandag 16 maart 2020 gelden de volgende maatregelen:

  1. We leveren uitsluitend medisch hoog-noodzakelijke zorg / spoedzorg

  2. We handelen niet-spoedzaken zoveel mogelijk telefonisch of met e-mailconsulten af.

  3. We stellen niet-noodzakelijke controles tot nader order uit

  4. We werken met een aangepast dagschema:  de reguliere spreekuren van de praktijkondersteuners (POH)  komen te vervallen, evenals die van de assistentes.

  5. We vragen alleen in hoogst noodzakelijke situaties aanvullend onderzoek  aan

  6. We leggen alleen hoog-noodzakelijke visites af.

  7. We dragen waar van toepassing beschermende kleding/middelen

Voor meer informatie kunt u kijken op thuisarts.nl 

Waarom deze vergaande maatregelen?
 We streven ernaar  zo het aantal directe patiëntencontacten tot het hoognodige te beperken. Dit om verdere verspreiding van het Corona-virus te vertragen zodat ons zorgsysteem het aan kan. Iets waar we , onder deze omstandigheden allemaal bij gebaat zijn. We proberen de medisch echt noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te blijven leveren.
Belangrijke punten om te onthouden:
*Kom niet zelf onaangekondigd de praktijk binnen als u verkouden bent of hoest of koorts (> 38 c)  hebt: neem altijd eerst telefonisch contact op
*volg als u toch op de praktijk moet komen nadat dit zo met de assistente is afgesproken, haar instructies a.u.b. goed op
*desinfecteer bij binnenkomst en verlaten van de praktijk uw handen: middelen hiertoe zijn in elke praktijk
* bij de medicatie-uitgifte zal de  mondelinge informatie beknopter zijn: bij vragen daarover later aanvullend telefonisch contact
*volg de website van uw praktijk: er kunnen  veranderingen optreden
*zorg goed voor uzelf en kijk met ons om naar de meer kwetsbaren onder ons


Telefoonnummers voor vragen over het coronavirus
Informatienummer landelijk
Voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) bel je met 0800 1351. Vanuit het buitenland bel je +312 0205 1351.
 
Informatienummer Groningen
Woon je in de provincie Groningen en heb je vragen over je eigen gezondheid of vragen over de situatie in Groningen? Bel dan 050 367 40 00.
 
Hulplijn Rode Kruis
Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Bel dan de Rode Kruis Hulplijn op 070-4455 888.
 
 

 
Dank voor uw begrip/medewerking, namens alle medewerkers van Huisartspraktijk Reitdiep

Oudere berichten


Corona Epidemie (25-03-2020)
Geen Bloedafname (15-03-2020)
Medicijnentekorten (23-08-2018)
Verruiming van openingstijden. (01-11-2017)
Afhaaltijden medicatie uitgebreid (21-06-2013)
Thuisarts (24-02-2013)
Herhaalrecepten 24 uur per dag te bestellen via telefoon en deze site. (01-01-2013)

HuisartsenReitdiep.nl, Huisarts Bellingwolde © 2010-2015   Alle rechten voorbehouden.
webdesign: Mavanov Webdesign (Groningen)   |   fotografie: Walraven Photography (Oldehove)
huisartsen van: Oldehove, Ezinge, Garnwerd, Feerwerd, Dorkwerd, Den Ham, Saaksum, Niehove en Kommerzijl.