CVRM spreekuur – Huisartsen Reitdiep – Oldehove
Header afbeelding
Huisartsen Reitdiep
Molenstraat 11 9883PL
Oldehove

CVRM spreekuur

Het CVRM- spreekuur: cardiovasculair risicomanagement. Voor dit spreekuur kunt u een aparte uitnodiging verwachten.

Het spreekuur zal door Lisa Gall worden uitgevoerd.

Hart- en vaatziekten
Het CVRM- spreekuur heeft als doel: het voorkomen van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct (hartaanval) of een CVA (beroerte).

Risicofactoren:

  • u heeft een hart- of vaatziekte
  • in uw familie komen hart- of vaatziekten voor, op jongere leeftijd, beneden de 60 jaar
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hypertensie (hoge bloeddruk)
  • verhoogd cholesterol
  • roken
  • overmatig alcoholgebruik
  • ongezonde voeding
  • overgewicht
  • te weinig lichaamsbeweging

U kunt bij ons een risicoprofiel laten opstellen, waarop staat welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten u heeft. Op een betrokken wijze willen we u hierbij helpen en samen zoeken naar een behandeling die bij uw persoonlijke situatie past. Als u hartklachten krijgt of bestaande klachten nemen toe in ernst, dan kunt u altijd eerder een afspraak maken voor het normale spreekuur.