Praktijkinfo – Huisartsenpraktijk Reitdiep – Oldehove
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Reitdiep
Molenstraat 11 9883PL
Oldehove

Praktijkinfo

Contact:
Telefoon:  0594-597000
E-mail:      hapreitdiep@ezorg.nl

  • Adres: Haven 4, 9891 BA Ezinge,
  • Adres: Molenstraat 11, 9883 PL Oldehove

Keuzemenu telefoon:
Keuze 1: voor spoed (levensbedreigende situatie);
Keuze 2: voor intercollegiaal overleg;
Keuze 3: voor de apotheek;
– Optie 1: receptenlijn​;
– Optie 2: apothekersassistente;
Keuze 4: voor de doktersassistente.

Alle inkomende telefoongesprekken worden opgenomen en gedurende 30 dagen bewaard.

Openingstijden:
Locatie Oldehove: is iedere werkdag tussen 08:00 – 12:30 en tussen 13:30 – 17:00 uur geopend.
Locatie Ezinge: is iedere werkdag van 13:30 – 17:00 uur geopend.

​Tijdens het werkoverleg/lunchpauze (10:30 – 11:00 uur  en 12:30 – 13:30 uur)  zijn wij gesloten. Uiteraard zijn wij wel telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. U belt hiervoor naar het algemene praktijknummer (keuze 1).

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Doktersdienst Groningen, klik hier voor het telefoonnummer.

Spoed:

De praktijk is tussen 08:00 – 17:00 telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen: 0594-597000toets 1.

Afspraak maken:
U kunt voor het maken van een afspraak tussen 08:00 – 10:00 uur bellen met de assistente (0594-597000 keuze 4). Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. In de praktijk werken meerdere huisartsen. Voor een consult bij de huisarts staat 15 minuten. Indien u voorkeur heeft voor een huisarts of meer tijd nodig te hebben, vragen wij u dit aan te geven bij het maken van de afspraak. Komt u met meerdere vragen, dan kan het zijn dat we u vragen een vervolgafspraak te maken. U kunt ook een afspraak maken via uw digitale  patiëntomgeving.

Afspraak annuleren:
Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dringend dit telefonisch door te geven. U geeft hiermee andere patiënten de mogelijkheid om (eerder) gezien te worden.

Spreekuur:

’s Ochtends tussen 08:00 – 10:00 uur en ’s middags tussen 13:30 – 15:00 uur.

Visite:
Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts, praktijkondersteuner of de assistente u ook thuis bezoeken. U kunt een huisbezoek aanvragen op werkdagen tussen 08:00 – 10.00 uur. De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een huisbezoek.

Uitslagen:
Voor uitslagen dient de patiënt altijd zelf contact op te nemen met de praktijk. Dit kan tussen 11:00 – 12:00 uur. Na enkele dagen verschijnen de uitslagen in uw digitale patiëntomgeving.

Apotheek: 
De apotheek is op dezelfde tijden geopend als de praktijk. Ezinge is alleen een uitgifte punt voor medicatie.

Herhaalrecepten:
Medicijnen die voor 10:00 uur besteld worden, kunnen na drie werkdagen opgehaald worden. Locatie Ezinge tussen 13:30 –  17:00 uur. Locatie Oldehove tussen 8:00 – 17:00 uur, met uitzondering van 10:30 – 11:00 en 12:30 – 13:30 tijdens ons werkoverleg/lunchpauze.

Mocht u de medicatie bij een andere apotheek halen, let dan op het termijn waarop herhaalmedicatie gehaald kan worden. Dit kan per apotheek verschillen.

Bloedafname:
Voor het bloed prikken werken wij op afspraak. Via uw digitale patiëntomgeving is het simpel deze in te plannen of u kunt tussen 08:00 – 10:00 uur bellen met de assistente.

Locatie Oldehove: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:10 – 09:00 uur.
Locatie Ezinge: woensdag 08:10 – 09:00 uur.