POH-S spreekuur – Huisartsenpraktijk Reitdiep – Oldehove
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Reitdiep
Molenstraat 11 9883PL
Oldehove

POH-S spreekuur

Bij patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, hoge bloeddruk, astma, COPD en hart- en vaatziekten is een periodieke controle noodzakelijk. De praktijkondersteuner huisarts (POH) somatiek ondersteunt de huisarts in de zorg aan de
patiënten met een chronische aandoening.
De praktijkondersteuner houdt zelfstandig spreekuur en geeft voorlichting en advies op
medisch gebied. Het aandachtsgebied van de praktijkondersteuner is sterk gericht op
preventie en zelfmanagement.
De praktijkondersteuner motiveert de patiënten hun leefstijl, daar waar nodig, te veranderen.
Om dit te kunnen bereiken is uitleg, educatie en positieve aandacht nodig. Mocht het
ondanks het veranderen van leefstijl niet lukken om de persoonlijke doelen te halen, kan de
praktijkondersteuner in overleg met u en uw arts medicatie voorschrijven.

Ketenzorg
Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en
zorgverleners nodig. Bijvoorbeeld de praktijkondersteuner in samenwerking met de diëtiste
en een pedicure. Dit wordt ketenzorg genoemd.
De gesprekken bij de praktijkondersteuner vallen onder de huisartsenzorg, hiervoor bent u
dus verzekerd. Als u wordt doorverwezen door de praktijkondersteuner binnen de ketenzorg,
bent u hier ook voor verzekerd. De laboratorium onderzoeken vallen wel onder uw eigen risico.

Controles door de huisarts
De praktijkondersteuner is een zorgverlener, speciaal opgeleid om de huisarts te
ondersteunen. De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van
chronische aandoeningen en de praktijkondersteuner is hierin gespecialiseerd.
Ga in gesprek met uw huisarts wanneer u liever niet door een praktijkondersteuner geholpen
wordt. Een gesprek met de huisarts kan uw bezorgdheid wegnemen. De
praktijkondersteuner geeft goede zorg en heeft standaard meer tijd voor u.