Physician assistant (PA) spreekuur – Huisartsen Reitdiep – Locatie 2: Haven 4, 9891BA Ezinge
Header afbeelding
Huisartsen Reitdiep
Locatie 1: Molenstraat 11, 9883PL Oldehove
Locatie 2: Haven 4, 9891BA Ezinge

Physician assistant (PA) spreekuur

De Physician assistant (PA) is iemand die geen arts is, maar wel zelfstandig taken van de arts kan overnemen, bijvoorbeeld het afnemen van een anamnese, het opstellen van een behandelplan, maar ook heelkundige handelingen. Daarnaast is de PA bevoegd voor het verlenen van professionele spoedeisende hulp.

Momenteel hebben we een ook PA in opleiding, het kan zijn dat u voor een consult bij haar op het spreekuur komt. De assistente zal dit dan melden.

De taken van physician assistants:

  • Verzorgen van anamnese en indicatiestelling
  • Opstellen van het behandelingsplan op basis van de indicatiestelling
  • Verrichten van medische handelingen
  • Verlenen van spoedeisende hulp en het bewaken van vitale lichaamsfuncties
  • Verschaffen van medisch advies aan patiënten
  • Medicatie voorschrijven
  • Doorverwijzen van patiënten naar medisch specialisten