Praktijkinfo – Huisartsen Reitdiep – Oldehove
Header afbeelding
Huisartsen Reitdiep
Molenstraat 11 9883PL
Oldehove

Praktijkinfo

Contact:
Telefoon:  0594-597000
Fax:            0594-591810
E-mail:      hapreitdiep@ezorg.nl

  • Adres: Haven 4, 9891 BA Ezinge
  • Adres: Molenstraat 11, 9883 PL Oldehove

Keuzemenu telefoon:
keuze 1: voor spoed (levensbedreigende situatie);
keuze 2: voor intercollegiaal overleg;
keuze 3: voor de apotheek;
1: receptenlijn​;
2: apothekersassistente;
keuze 4: voor de doktersassistente.

Openingstijden:
Locatie Oldehove: is iedere werkdag tussen 08:00 – 12:30 en tussen 13:30 – 17:00 uur geopend.
Locatie Ezinge: is ieder werkdag van 13:30 – 17:00 geopend.

​Met uitzondering van werkoverleg/lunchpauze tussen 10:30 – 11:00 en 12:30 – 13:30 zijn wij gesloten. Uiteraard zijn wij wel telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. U belt hiervoor naar het algemene praktijknummer (Keuze1).

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Doktersdienst Groningen, tel: 0900-9229.

Spoed:
De praktijk is tussen 08:00 – 17:00 telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen: 0594-597000toets 1.

Afspraak maken:
U kunt voor het maken van een afspraak tussen 08:00 – 10:00 uur bellen met de assistente (0594-597000 Keuze 4). Om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. In de praktijk werken meerdere huisartsen. Voor een consult bij de huisarts staat 10 minuten. Indien u voorkeur heeft voor een huisarts of meer tijd nodig denkt te hebben, vragen wij u dit aan te geven bij het maken van de afspraak. Komt u met meerdere vragen, dan kan het zijn dat we u vragen een vervolgafspraak te maken.

Afspraak afzeggen:
Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dringend dit telefonisch door te geven. U geeft hiermee andere patiënten de mogelijkheid om (eerder) gezien te worden.

Spreekuur:
’s Ochtends tussen 08:00 – 10:00 uur en ’s middags tussen 13:30 – 15:00 uur.

Visite:
Wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen, dan kan de huisarts, praktijkondersteuner of de assistente u ook thuis bezoeken. U kunt een huisbezoek aanvragen op werkdagen tussen 08:00 – 10.00 uur. De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of u in aanmerking komt voor een huisbezoek.

Uitslagen:
Voor uitslagen dient de patiënt altijd zelf contact op te nemen met de praktijk. Dit kan tussen 11:00 – 12:00 uur.

Apotheek: 
De apotheek is op dezelfde tijden geopend als de praktijk.

Herhaalrecepten:
Medicijnen die voor 10:00 uur besteld worden, kunnen na twee werkdagen tussen 08:00 – 17:00 uur opgehaald worden. Met uitzondering van 10:30 – 11:00 en 12:30 – 13:30 tijdens ons werkoverleg/lunchpauze.

Bloedafname:
Voor het bloed prikken werken wij momenteel alleen op afspraak. Voor een afspraak kunt u tussen 08:00 – 10:00 uur contact opnemen met de assistente.

Locatie Oldehove: maandag tot en met vrijdag 08:10 – 09:00 uur.
Locatie Ezinge: Woensdag 08:10 – 09:00